Ръководство

Длъжност, име

Tелефон

E-mail

РЕКТОР
проф. д-р Христина Янчева
+359 32 654 300

rector@au-plovdiv.bg  

christina@au-plovdiv.bg

ЗАМЕСТНИК-РЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ
доц. д-р Боряна Иванова
+359 32 654 301 borianaivanova@abv.bg
ЗАМЕСТНИК-РЕКТОР ПО МЕЖДУНАРОДНАТА ДЕЙНОСТ
доц. д-р Светла Янчева
+359 32 654 312 svetla20@hotmail.com
ЗАМЕСТНИК-РЕКТОР ПО НИД
проф. д.н. Красимир Иванов +359 32 654 303 kivanov1@abv.bg
ПОМОЩНИК-РЕКТОР
Величко Родопски +359 35 654 313