Реализирани стиденти, завършили АУ - Пловдив

Реализирани стиденти, завършили АУ - Пловдив 2007 - 2011

Реализирани студенти, завършили АУ - Пловдив 2013-2016 г.

Реализирани магистри, завършили АУ - Пловдив 2016г.

Реализирани докторанти, завършили АУ - Пловдив 2015 - 2016 г.