Инициативи за привличане, насърчаване и повишаване на качеството на младия научен потенциал

Инициативи за привличане, насърчаване и повишаване на качеството на младия научен потенциал в приоритетни области на градинарската наука BG051PO001/07/3.3-02/30