Годишен финансов отчет на АУ за 2011 г.

  1. Пояснителни сведения към годишния финансов отчет за 2011 год.