Магистри

МАГИСТЪРСКИ КУРСОВЕ

Предлагани магистърски курсове

Анотации на предлаганите магистърски курсове

Семестриални такси за обучение в магистърски курсове

Продължителност на обучението

 

ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

График на учебния процес за магистри за учебната 2016/2017 година

 

Ръководители Магистърски курсове 2017/2018

 

РАЗПИС НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ

Прием 2015/2016 учебна година

Прием 2016/2017 учебна година

Прием 2017/2018 учебна година

 

ПРИЕМ
на студенти в ОКС „Магистър”

Срокове за кандидатстване, класиране и записване

Условия за кандидатстване

Документи за кандидатстване

Състезателен бал и класиране

Записване и обучение

Продължителност на обучението

Справочник за прием на студенти в образователно-квалификационна степен "Магистър"

КЛАСИРАНЕ

 

В ПОМОЩ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ

 

 

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

 

 

АКТУАЛНИ НОВИНИ

 

 

ЗА КОНТАКТИ

Център за Магистри и докторанти

Ръководство и обслужване