Докторанти

ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ

Области, в които Аграрен университет – Пловдив има право да обучава докторанти

Правилник за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Република България

 

ОБЯВЕНИ КОНКУРСИ

Конкурси за прием на докторанти за учебната 2017/2018 година
 

ДОКУМЕНТИ

Документи за кандидатстване

Заявление за кандидати

 

ТАКСИ


 

ДАТИ
за провеждане на конкурсните изпити

Дати за провеждане на конкурсните изпити за учебната 2015/2016 година
 

ПРИМЕРНИ ФОРМУЛЯРИ

 
 

В ПОМОЩ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ

 
 

АКТУАЛНИ НОВИНИ

 
 

ЗА КОНТАКТИ

Център за магистри и докторанти
Ръководство и обслужване