Въвеждане на електронни форми за дистанционно обучение в Аграрен университет

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.3.04

Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование

 

Проект № BG051PO001-4.3.04-0032 

Въвеждане на електронни форми за дистанционно обучение в Аграрен университет – Пловдив

Ръководител на проекта: проф. дсн Димитър Греков

Обща стойност: 610090,11 лв.

Срок за изпълнение: 2 години, от 11.10.2012 до 10.10.2014 г.

Цели на проекта

Дейности

 

НОВИНИ