Планиране и отчитане на заетостта на преподавателите

Индивидуален план 2017/2018

Индивидуален план за научната дейност за 2017 година

Индивидуален отчет 2017/2018

Бланка декларация за осигурителен доход - прилагана с отчета за хоноруваните преподаватели

 

Правила и нормативи за учебната заетост на преподавателите на основен трудов договор за учебната 2017/2018 година