Научни трудове на Аграрния университет (Scientific Works of Agricultural University)

Научни трудове на Аграрен Университет

(Scientific Works of Agricultural University)

 

ЕТИЧНИ НОРМИ ПРИ ПУБЛИКУВАНЕ И СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ (PUBLICATION ETHICS AND MALPRACTICE STATEMENT)

 

Уважаеми колеги, за бързо и правилно транслитериране използвайте (Dear colleagues, for fast and correct translitaration, please use)

https://2cyr.com/?7

Голяма част от продукцията на Академичното издателство може да намерите в Националния регистър на издаваните книги в България. (You can find big part of the academic publishing house products in the National Register of issued books in Bulgaria)