Финансов отчет 2012

  1. Пояснителни сведения към годишния финансов отчет за 2012 год.