Лаборатория по инструментални методи за анализ

Катедра Обща химия има богати традиции в изпитването на почвени и растителни проби, храни, води, торове и отпадъци за съдържание на макро и микро елементи, токсични вещества и тежки метали. Лабораторията по инструментални методи за анализ е оборудвана с най-съвременните апарати за минерализиране на пробите и определяне на химичните компоненти в тях. Екипът е съставен от високо квалифицирани специалисти от катедрата, хабилитирани в областта на екологията и неорганичната химия. В лабораторията се извършват анализи съгласно българските и международните стандарти като се използват еталони от сертифицирани образци.

Анализите, които се извършат в лабораторията по инструментални методи към катедра Обща химия, са следните:
Лабораторията работи по ценоразписа на МОСВ от 14.06.2010 г., като могат да бъдат направени отстъпки до 60% в зависимост от броя и вида на пробите.

За контакти: доц. д-р Стефан Кръстев
тел. 032 654239, e-mail: f104@abv.bg