Бюджет и финансови отчети за 2014 г.

Бюджет на Аграрен университет за 2014 г.

 

Месечни отчети 2014

Януари 2014г.

Февруари 2014г.

Март 2014г.

Април 2014г.  

Май 2014г.

Юни 2014г.

Юли 2014г.

Август 2014г.

Септември 2014г.

Октомври 2014г.

Ноември 2014г.

Декември 2014г.