Бюджет и финансови отчети за 2015 г.

Бюджет на Аграрен университет за 2015г.

 

Месечни отчети 2015

Януари 2015г.

Февруари 2015г. 

Март 2015г.

Април 2015г.

Май 2015г.

Юни 2015г.

Юли 2015г.

Август 2015г.

Септември 2015г.

Октомври 2015г.

Ноември 2015г.

Декември 2015г.

 

Отчет на бюджета към 31.12.2015г.