СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА АГРАРНИЯ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ ЗА ПЕРИОДА 2017-2020 ГОДИНА

СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА АГРАРНИЯ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ ЗА ПЕРИОДА 2017-2020 ГОДИНА