Бюджет, отчети и плащания 2017г.

Бюджет на Аграрен университет за 2017г.

Отчети

Плащания