Сборник доклади


Първа научна конференция по социално предприемачество
Съвети, умения и инструменти за консултиране на социалните предприемачи