Лаборатория по стреса при растенията


Лабораторията по стреса при растенията към катедрата по Физиология на растенията и биохимия към Аграрния университет – Пловдив (АУП) е създадена през 2011 г. в резултат на успешно приключил научен проект към ФНИ на тема: “Изследване на стресови отговори и подбор на толерантни генотипове при основни селскостопански култури”. Лабораторията по стреса при растенията разполага със съвременна научна инфраструктура за провеждане на лабораторни и вегетационни опити. Лабораторните опити се извеждат в модули (боксове) с контролиран светлинен и топлинен режим, в които се поддържат температурни режими в диапазона 0-30С. Вегетационните опити се извършват в подходящи стоманено-стъклени оранжерии.

Научното оборудване на лабораторията включва: (●) апарати за определяне на листен газов обмен – LCpro+ и LCA-4; (●) апарат за определяне на хлорофилна флуоресценция – MINI-PAM; (●) апарат за определяне на водния потенциал на растенията (камера за налягане) - ELE-International; (●) HPLC система; (●) 2 газ-хроматографa; (●) спектрофотометри; (●) пламъков фотометър; (●) система с йон-селективни електроди; (●) бинокуляр с камера за заснемане и друго стандартно химично оборудване.

Лабораторията разполага с академичен и технически състав - специалисти в областта на химичните (Галина Чокотлиева), биохимичните (Христина Ходжева, Снежана Младенова) и биофизичните анализи (Кирил Маринков). Лабораторията извършва научна, образователна и консултантска дейност.
 
ЦЕНОРАЗПИС
 
ЗАЯВЛЕНИЕ за извършване на анализи от НЛФБР