Курс по английски език за студенти, които кандидатстват по програма Еразъм+

 

Аграрен университет организира безплатни курсове по английски език, презназначени за повишаване на езиковите компетентности на студентите, които кандидатстват за провеждане на мобилност по програма Еразъм+. 

Необходимо условие за участие в езиков курс е да сте подали кандидатура за мобилност.

Първият курс, разделен на два модула - за начинаещи и напреднали, в зависимост от нивото на владеене на английски език на студентите, е с продължителност 10 седмици и стартира на 12 февруари 2018 г. Ще се провежда в Департамента по езикова подготовка и спорт.

Краен срок за кандидатстване - 5 февруари 2018 г. 

Желаещите да се включат в курса по английски език попълват онлайн формуляр

Първата среща с преподавателите, на която ще се уточнят подробности във връзка с провеждане на курсаq е на 9 февруари 2018 г. 12,00 ч. в ДЕПС

За подробности се свържете с Илияна Матанска, Департамент за езикова подготовка, ilidora66@gmail.com, тел. 032 654 488.