Услуги

Библиотеката предлага на своите читатели голям брой библиотечни и библиографско-информационни услуги:

ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ 

1. Издаване на абонаментни читателски карти:

2. Ксероксни услуги:

3. Принтер – 0.15 лв.  на страница.

4.  Подвързване на учебници – 2.00 лв.