Участие в текущи международни проекти

І. ст. пр. Ваня Симеонова – контактно лице

  1. Еразмус – преподавателска мобилност с Университета в гр. Клуж, Румъния – 2013 – 2015.
  2. IntlUni Erasmus Academic Network 2012 – 2016 - Координатор.

І. ст. пр. Ина Манева – контактно лице

  1. Билатерал за студентска и преподавателска мобилност с the Agricultural University, Прага, Чехия  – преподавателска мобилност с Czech University of Life Sciences Prague – 2013 -2014.

І. ст. пр. Галина Андонова – контактно лице

  1. Билатерал за преподавателска мобилност с университета в гр. Каен, Франция – 2013 -2014.