Курсове по жужди езици с граждани

1. Индивидуално обучение 2.  Обучение в малка група (2 души) 3. Обучение в малка група (3-4 души)

4. Обучение в група (5-10 души)

5. Интензивно обучение в група (5-10 души)

6. Фирмено обучение в група до 10 души 7. Обучение за студенти от АУ (9-15 души)

За контакти:
тел/факс: +359 32 /654 485; +359 32 654 482;  654 488