Провеждане на изпити и издаване на сертификат

Изпит за владеене на чужд език според нивата, определени от Европейската езикова рамка:

За контакти:
тел/факс: +359 32 /654 485; +359 32 654 482;  654 488