Преводи

1. ПИСМЕН ПРЕВОД ОТ ЧУЖД НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 2. ПИСМЕН  ПРЕВОД ОТ БЪЛГАРСКИ НА ЧУЖД ЕЗИК 3. КОНСЕКУТИВЕН ПРЕВОД

4. СИМУЛТАНЕН ПРЕВОД

5. ПРИДРУЖАВАНЕ  - 10 лв./ час.