Представителни отбори на Аграрен Университет

АУ се представя с отбори по следните спортове: