Изисквания за кандидатстване на чуждестранни студенти в Р България

1. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Документи, необходими за кандидатстване в българско висше училище:

Забележка: Документите на одобрените от Висшето училище граждани на страни извън ЕС се изпращат в   Министерството на образованието младежта и науката /МОМН/ с оглед изпълнението на процедурата по издаване на визи за дългосрочно пребиваване – виза вид D. МОМН издава Удостоверение за приемане на кандидат-студентите за обучение в Република България и писмено уведомява Министерството на външните работи и Дирекция “Миграция”  на Министерството на вътрешните работи за това. Удостоверението е валидно само за учебната година, за която е издадено.

2. СРОК НА ОБУЧЕНИЕ

Срокът на обучение се определя в съответствие с държавните изисквания, както следва:

  1. За чуждестранни студенти – не по-малко от 9 месеца.
  2. За чуждестранни докторанти – не по-малко от 3 месеца.
  3. За чуждестранни специализанти – не по-малко от 3 месеца.
3. ГОДИШНИ УЧЕБНИ ТАКСИ 2015/2016
  1. За чуждестранни студенти – Подготвителен курс - € 2 500  /по € 1 250 на семестър/
  2. За чуждестранни студенти с двойно гражданство - € 1 250  /по € 625 на семестър/
  3. За бакалаври - € 2 500 /по € 1 250 на семестър/
  4. За магистри - € 2 800 /по € 1 400 на семестър/
  5. За докторанти € 4 800 /по € 2 400 на семестър/

Чуждестранните студенти от ЕС /с изключение на Подготвителния курс/  заплащат такси като българските студенти.