Курсове по български език за чужденци

1. Индивидуално обучение: 2. Обучение в малка група (2 души): 3. Обучение в малка група (3-4 души): 4. Обучение в група (5-10 души): 5. Интензивно обучение в група (5-10 души):

Подготовка и изпит по български език за владеене на ниво – 200 лв. на човек

За контакти:
тел/факс: +359 32 654 485; +359 32 654 482; +359 32 654 488