Предстоящи събития
  Начало » Факултети » Факултет по икономика » Секции English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Факултет по икономика

 

Икономика
Катедра “Икономика” представлява основно структурно звено на Факултета по Икономика към Аграрен университет - Пловдив. Към началото на 2015 г. в катедрата работят девет преподаватели на основен...
Математика, информатика и физика
Катедра “Математика, информатика и физика” към Факултета по икономика на Аграрния университет е създадена с Ректорска заповед от 17.04.2012 чрез обединение на две дотогава съществуващи катедри –...
Мениджмънт и маркетинг
Катедра “Мениджмънт и Маркетинг” функционира в структурата на Аграрен университет към Факултет по Икономика от 1993. В катедрата работят 7 преподаватели – 1 професор, 1 доцент, 4 главни асистенти,...
Регионално развитие
Регионалното развитие и регионалната политика е основен приоритет в ЕС и неотменима част от държавната организация и управление. В Аграрния Университет Пловдив, катедрата по Регионално развитие...
Счетоводство, финанси и статистика
Катедра „Информатика, статистика, счетоводство и финанси” е основана през 1982 година, като приемник на Изчислителният център към Висш селскостопански институт. С учредяването на Факултета по...
Туризъм
От месец март 2006 година катедрата по „Обществени науки и туризъм” се преименува в катедра „Туризъм”. Катедрата дава фундаментална подготовка на студентите по икономически, социални, правни...

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2017 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас