Предстоящи събития
  Начало » За АУ » Нормативни документи » Правилници на АУ-Пловдив English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
 
1. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА АУ - ПЛОВДИВ Изтегляне в PDF формат 
2. УЧЕБНА РАБОТА
2.1. Правилник за прием, обучение и движение на студенти, специализанти и докторанти в Аграрния университет – Пловдив Изтегляне в PDF формат 
2.2. Правила и нормативи за учебната заетост на преподавателите на основен трудов договор за учебната 2017/2018 година Изтегляне в PDF формат 
2.3. Правилник за дейността на Централната комисия по качеството на Аграрния университет – Пловдив Изтегляне в PDF формат 
2.4. Правилник за издаване на учебна литература (учебници и учебни помагала) Изтегляне в PDF формат 
2.5. Правилник за устройството и дейността на Департамента за езикова подготовка и спорт на Аграрния университет – Пловдив Изтегляне в PDF формат 
2.6. Правила и процедури за предотвратяване, установяване и санкциониране на изпитни измами и плагиатство Изтегляне в PDF формат 
3. НАУЧНА РАБОТА
3.1. Правилник за дейността и управлението на Лабораторния комплекс на Аграрния университет – Пловдив Изтегляне в PDF формат 
3.2. Правилник за научноизследователската дейност на Аграрния университет – Пловдив Изтегляне в PDF формат 
3.3. Правилник за устройството и дейността на Център за научни изследвания, трансфер на технологии и защита на интелектуалната собственост на Аграрния университет – Пловдив Изтегляне в PDF формат 
3.4 Правилник за създаване, регистрация, защита и управление на обектите на интелектуална собственост в Аграрен университет - Пловдив Изтегляне в PDF формат 
4. ЦЕНТРОВЕ И ЗВЕНА
4.01. Правилник за дейността на Центъра за международна дейност и връзки с обществеността на Аграрния университет – Пловдив Изтегляне в PDF формат 
4.02. Правилник за дейностите по програма Еразъм+ Изтегляне в PDF формат 
4.03. Правилник за устройството и дейността на Агроекологичния център на Аграрния университет – Пловдив Изтегляне в PDF формат 
4.04. Правилник за устройството и дейността на Академичното издателство на Аграрния университет – Пловдив Изтегляне в PDF формат 
4.05. Правилник за устройството и дейността на Библиотечно информационния център при АУ – Пловдив Изтегляне в PDF формат 
4.06. Правилник за устройството и дейността на Учебно-опитната и внедрителска база на Аграрния университет – Пловдив Изтегляне в PDF формат 
4.07. Правилник за организацията и дейността на Центъра за кариерно развитие Изтегляне в PDF формат 
4.08. Правилник за устройството и дейността на Центъра за информационни технологии на Аграрния университет – Пловдив Изтегляне в PDF формат 
4.09. Правилник за устройството и дейността на Центъра за продължаващо обучение на Аграрния университет – Пловдив Изтегляне в PDF формат 
4.10. Правилник за устройството и дейността на Център за биологично изпитване Изтегляне в PDF формат 
5. РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ
5.1. Правилник за атестиране на научно-преподавателския, административния и техническия състав в Аграрния университет – Пловдив Изтегляне в PDF формат 
5.2. Правилник за включване на академичния състав в научно-преподавателска дейност след възрастта за пенсиониране Изтегляне в PDF формат 
5.3. Правилник за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Аграрен университет – Пловдив Изтегляне в PDF формат 
5.4. Правилник за устройството и дейността на комисията за развитие на академичния състав на Аграрния университет Изтегляне в PDF формат 
6. АДМИНИСТРАЦИЯ
6.1. Правилник за безопасни и здравословни условия на работа в Аграрния университет – Пловдив Изтегляне в PDF формат 
6.2. Правилник за вътрешните правила за работната заплата на наетите по трудово правоотношение в Аграрния университет – Пловдив Изтегляне в PDF формат 
6.3. Правилник за вътрешния ред на Аграрния университет – Пловдив Изтегляне в PDF формат 
6.4. Правилник за устройството, организацията и управленската дейност на Ректорския кабинет на Аграрния университет – Пловдив Изтегляне в PDF формат 
6.5. Правилник за организацията и дейността на Контролния съвет на Аграрния университет – Пловдив Изтегляне в PDF формат 
7. СТУДЕНТИ
7.1. Правила за организиране на студентската мобилност и за признаване на периодите на обучение и образователните кредити, придобити в други висши училища Изтегляне в PDF формат 
7.2. Правилник за организацията и дейността на Студентския съвет на Аграрния университет – Пловдив Изтегляне в PDF формат 
7.3. Правилник за административно обслужване на студенти и докторанти при АУ Изтегляне в PDF формат 
8. СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА АГРАРНИЯ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ ЗА ПЕРИОДА 2017-2020 ГОДИНА Изтегляне в PDF формат 

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас