Предстоящи събития
  Начало » Новини English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Основни данни и вътрешни правила
31.12.2017
ОСНОВНИ ДАННИВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ...
Публично състезание - Доставка на трактор и прикачен инвентар
03.04.2017
Предмета на поръчката включва: Доставка на трактор и прикачен инвентар за нуждите на проект №15-16 към НИЦ при Аграрен университет - Пловдив. За нуждите на проект към НИЦ при Аграрен университет –...
Публично състезание по реда на ЗОП, с предмет: Изграждане на учебен център за практическо обучение на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна защита в Аграрен университет - Пловдив
21.02.2017
Предмет: „Изграждане на учебен център за практическо обучение на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна защита в Аграрен университет - Пловдив“ Настоящата процедура...
Доставка на лабораторна апаратура необходима за Аграрен университет - Пловдив
08.02.2017
Предмет: Доставка на лабораторна апаратура необходима за Аграрен университет - ПловдивВъзложител: Аграрен Университет - гр. Пловдив, бул. Менделеев №12, За: Венелин Цеков, България 4000, Пловдив, Тел.: 032...
Доставка на оборудване и обзавеждане на изградения Учебен център за практическо обучение на студентите от професионално направление Растениевъдство и Растителна защита
16.01.2017
Открита процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП),  с предмет: Доставка на оборудване и обзавеждане на изградения Учебен център за практическо обучение на студентите от професионално направление...

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2017 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас