Предстоящи събития
  Начало » Новини English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Евро Ферт АД – партньор на АУ за развитие на научните изследвания и аграрното образование
12.06.2017
  ШРИФТ
Стартира процедурата по обновяване на акредитираната лаборатория за научни изследвания към Лабораторния комплекс на Аграрен университет – Пловдив, финансиран от Евро Ферт АД – Димитровград. Вече няколко дни текат ремонтните дейности на помещението. Те включват подмяна на елекрическата и ВиК инсталации, реновиране на камини за лабораторни изпитвания, изработка и монтаж на киселиноустойчиви работни плотове и редица други дейности. Очаква се процедурата да приключи до месец. Ремонтът на лабораторията е необходим за привеждането й в съответствие с европейските стандарти за извършване на необходимите изследвания.

На 17 февруари бе подписан Меморандум за сътрудничество, според който Евро Ферт АД пое ангажимента да извърши цялостно обновяване на лабораторията, в която се извършват и научни изследвания, и почвени, торови и растителни анализи за запасеността на растенията с хранителни елементи. Тогава подписите си под него поставиха Ректорът на проф. д-р Христина Янчева, проф. д.н. Красимир Иванов, Заместник-ректор и ръководител на Акредитирания лабораторен комплекс за изпитвания, изпълнителният директор на Евро Ферт АД Петър Томов и Стефан Димитров – Председател на Съвета на директорите на Евро Ферт АД и член на Съвета на настоятелите на АУ. Със сключването на споразумението страните декларираха ангажимента си да обединят усилия за осъществяването на съвместно сътрудничество и бъдещо пъртньорство за развитие на научните изследвания и аграрното образование. Компанията, която за пореден път подпомага Аграрния университет, вече пристъпи към изпълнение на поетите от нея ангажименти.

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас