Предстоящи събития
  Начало » Новини English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Здравно осигуряване на студенти
06.10.2017
  ШРИФТ

Студентите, обучаващи се в редовна форма на обучение (бакалавър или магистър) от Аграрен университет гр. Пловдив, се осигуряват здравно от Държавния бюджет САМО ако са  подали декларация за здравно осигуряване съгласно чл. 40, ал. 2, т. 2, т. 3 от ЗЗО,  в деканата на своя факултет. За неверни данни се носи наказателна отговорност.

Студентът, дори и да е подал декларация, не се осигурява в случаите:
  • Ако има доходи (по трудов договор, наследствени пенсии).
  • Aко се осигурява от друго място.
  • Ако е навършил 26 години.
Новоприетите студенти през уч.2017/2018 год. започват да се осигуряват здравно от 18.09.2017 год.  За периода, в който не са нито ученици , нито студенти, те са длъжни сами да се осигурят.

ВАЖНО ЗА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ СТУДЕНТИ  РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Чуждестранните студенти - редовно обучение, до навършване на 26-годишна възраст, приети във университета по реда на Постановление на Министерския съвет № 103 от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и Постановление на Министерския съвет № 228 от 1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България се осигуряват здравно от университета.

За да бъдат осигурени, чуждестранните студенти (редовна форма на обучение) трябва да посетят НАП  с личните си документи, за да получат личен номер за здравно осигуряване, който да представят в деканата на университета.

ВАЖНО ЗА ДОКТОРАНТИТЕ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Редовните докторанти – държавна поръчка се осигуряват от университета. За целта, непосредствено след записването си докторантът следва да подаде декларация в УИЦ - магистри и докторанти.

ВАЖНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Всеки студент е длъжен да попълни нова декларация за здравно осигуряване съгласно чл. 40, ал. 2, т. 2, т. 3 от ЗЗО при промяна на декларираните обстоятелства и да е придаде в деканата.

Проверявайте редовно здравния си статус на сайта на НАП – www.nap.bg

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас