Предстоящи събития
  Начало » Новини English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Промоция на бакалаври и магистри от Випуск 2017
20.12.2017
  ШРИФТ
На тържествена церемония дипломи получиха 533 възпитаници на Аграрния университет, от тях 390 успешно завършили образователно-квалификационна степен  „бакалавър“ и 143 – степен „магистър“.

Средният успех от следването на бакалаврите от всички 18 специалности, редовна и задочна форма на обучение, е много добър 4.68, а средният успех от държавните изпити – много добър 5.17. Магистрите от 19 специалности в шест професионални направления се дипломират със среден успех много добър 5.49.

Гости на церемонията бяха: Областният управител г-н Здравко Димитров и зам.-областните управители г-н Петров, инж. Керин и г-жа Костова, Главният секретар г-н Димов, Калин Костов от МОН, проф. д-р Васил Николов – Председател на ССА, г-н Мехмед Уфук Саглам – Вицеконсул на Генерално консулство на Турция в Пловдив, д-р Мариана Чолакова –  Почетен консул на Германия в Пловдив, д-р Хинрих Майер-Жерболе – Доктор Хонорис Кауза на АУ и гост-професор, бизнес партньори от CLAAS, RAPID, ТИМАК АГРО, ЕВРО ФЕРТ АД, BASF и др.

Ректорът проф. Христина Янчева с гордост обяви, че АУ заслужено вече втора поредна година заема първи места в професионалните направления Растениевъдство, Растителна защита и Животновъдство според  Рейтинговата система на висшите училища в България. Класацията бе обявена само преди няколко дни. Това безспорно ни прави лидери в аграрното образование в страната. Този успех е обществено признание за преподаватели, студенти и служители, отдали своето време, усилия и умения за просперитета на нашата Алма матер.

В края на словото си тя се обърна към абсолвентите: „Вярвам, че всички Вие с воля, дух и упоритост ще дадете своя принос за развитие на модерно и ефективно земеделие, не само в България, но и в Европейския съюз. Но не забравяйте, че пред Вас стои и нелеката задача да доказвате непрекъснато Вашия професионализъм и знания с реалната ефективност на работата си и непрекъснат стремеж към овладяване на нови знания и умения в условията на информационното общество“. 

Доц. Светла Янчева, водеща церемонията, обяви първенците на випуск 2017 при бакалаврите: Християн Узунов, специалност „Растителна защита” от Факултета по РЗА и Елка Генова, специалност „Аграрен туризъм“ от Факултета по икономика. Двамата се дипломират с успех отличен 6.00 от курса на следване и 6.00 от държавния изпит.

Проф. Янчева връчи „Наградата на ректора“ на абсолвента Християн Узунов, който е първият председател на Международната студентска асоциация в аграрните науки – ИААС България и член на борда на директорите на Световната студентска организация в аграрните науки. С традиционната награда „Най-успешен Еразъм+ студент на випуска” бе удостоена Юлияна Кирова, специалност Агрономство /Лозаро-градинарство/.

Дипломи, грамота „Отличник на випуск 2017“ и парична награда получиха 23 абсолвенти бакалаври и 10 пълни отличници от ОКС „магистър“.

За активно участие в изследователската и внедрителска дейност по проектите „Хербитур“, „Царевицата – царица на полята“ и опити към Центъра за биологично изпитване на препарати за растителна защита Фондация „Млади надежди в българското аграрно образование и наука“ с управител проф. д-р Тоньо Тонев връчи парична награда на абсолвентите от Факултета по РЗА: Християн Узунов, Петър Петров, Ивайло Миланов, Тодор Тодоров, Димитър Добрев и Лъчезар Цветков.

На тържествената церемония дипломите си получиха преподавателите, придобили академичната длъжност „професор“ и „доцент“, както и придобилите образователната и научна степен „доктор“. 

Аграрният университет удостои г-н Финн Петерсен, Регионален директор на CLAAS за Югоизточна Европа, с почетното звание Doctor Honoris Causa на АУ за изключителния му принос в модернизацията на обучението по механизация на земеделието, за заслугите му при повишаване качеството на аграрното образование и издигане престижа на университета.

Поздрав към абсолвентите и гостите поднесоха изпълнителите от формация „Интро“ и фолклорния танцов състав „Тракийска младост“ към АУ.

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас