Предстоящи събития
  Начало » Новини English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Обществена поръчка по реда на чл. 186, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП
27.02.2018
  ШРИФТ
Предмет на поръчката:
„Избор на изпълнител за извършване на проучванe и изготвяне на доклад за актуалния профил (картиране) на съществуващите клъстери/мрежи в секторите от хранително-вкусовата промишленост в България и бенчмаркинг на иновативните клъстери“ по обособени позиции:
  • Обособена позиция №1: “Изготвяне на актуален профил (картиране) на съществуващите клъстери е секторите от хранително-вкусовата промишленост в България“;
  • Обособена позиция №2: „Сравнителния анализ между клъстери в сектора на хранително-вкусовата промишленост в България и иновативни такива в ЕС“.
 
Възложител: Аграрен Университет - гр. Пловдив, бул. Менделеев №12, За: Венелин Цеков, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 654396, E-mail: venelin.tsekov@abv.bg, Факс: 032 654396
 
27.02.2018г. - ОБЯВА
27.02.2018г. - ИНФОРМАЦИЯ
27.02.2018г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ
13.03.2018г. - ПРОТОКОЛ

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас