График за изпитните дати от лятната сесия на редовните студенти за учебната 2015/2016 година

31.05.2016

- Растителна защита

- Екология и опазване на околната среда

- Биологично земеделие

- Агролесовъдни системи и планинско земеделие