ПРАЗНИК НА ФАКУЛТЕТА ПО РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И АГРОЕКОЛОГИЯ

11.06.2016


На 10  и 11 юни 2016 г. в планинския курорт Пампорово Факултетът по растителна защита и агроекология  отбеляза своя Празник – 11 май с празнична вечеря и семинар на тема: Как авторовият профил в SCOPUS  показва Вашите изследвания пред световната научна общественост?.

Гости на тържеството бяха ректорът – проф. д-р Христина Янчева, проф. дтн Красимир Иванов, проф. д-р Щилияна Калинова- зам. председател на Контролния съвет, гл. ас.  д-р Димка Хайтова – Директор УИЦ, г-н Величко Родопски – помощник ректор  и г-жа Светла Куклева – Директор на Библиотеката.

Доклад по темата на семинара изнесе директорът на библиотеката – г-жа Светла Куклева. Тя запозна присъстващите с ползата от това да имат авторов профил в  SCOPUS, което ще повиши възможностите за цитиране на трудовете им.

След това беше прожектиран филмът Гранде Професоре за изтъкнатия преподавател от Факултета по РЗА – проф.д-р Георги Сенгалевич, Доктор хонорис кауза на Аграрния университет.

Празничната вечеря продължи с програма, подготвена от катедра Фитопатология и представена от гл. ас. д-р Мария Витанова и доц. д-р Милена Димова  под надслов Родопа – планината на Орфей.
 
Траките разказвали, че Родопа била прочута с красотата си девойка. Даже боговете й се възхищавали, всеки се надявал хубавицата да му стане жена. Бог Хемус бил особено ревнив към девойката и хвърлял каменни грамади, за да я скрие от останалите богове. Ала като не могъл да я опази, Хемус вкаменил момичето и го превърнал в планина. Дебрите на тази планина били огласяни от чудните песни на Орфей, с които той омайвал всичко живо.