Научно-практическа конференция Биологичното земеделие – история и перспективи

02.11.2016


На 28 октомври 2016 г. в седма аудитория на Аграрния университет – Пловди се състоя Научно-практическа конференция Биологичното земеделие – история и перспективи. Конференцията се организира под патронажа на Ректора на АУ проф. д-р Христина Янчева в сътрудничество на Министреството на земеделието и храните с активното участие на Ръководството на АУ – проф. дтн Красимир Иванов - Зам. ректор по научната дейност и Председателя на  Асоциация  за  Екологично земеделие Екофарм – проф. дсн Стойчо Каров.

Към присъстващите беше отправено приветствие от Ректора на АУ – проф. д-р Хр. Янчева, г-жа Добринка Павлова от Дирекция Биологично земеделие и растениевъдство при МЗХ и декана на Факултета по Растителна защита и агроекология – проф. д-р Вили Харизанова. От  Фондация за околна среда и земеделие г-жа Албена Симеонова поздрави участниците в конференцията.  Поздравления и цветя бяха получени   от ВУАРР – Пловдив.

Пленарната сесия беше открита с доклад  Двадесет години ползотворно сътрудничество на Асоциация за Екологично Земеделие Екофарм – Пловдив и Агроекологичен Център при АУ за утвърждаване на биологичното земеделие в България, които беше представен от Проф. дсн. Стойчо Каров – Председател на АЕЗ Екофарм-Пловдив и  проф. д-р Владислав Попов – Директор на Агроекологичен Център при АУ .
 
По време на кафе паузата беше организирано представяне на фирми за биологично производство – Българска Асоциация Биопродукти,  Green Smile, SumiAgro.

Българската Асоциация Биопродукти предложи на участниците дегустация на вина, биологично сирене, хляб от лимец, както и сокове от грозде и вишни.

След обяд конференцията продължи своята работа с представяне на научните доклади.     
 
Представител на Министерството на земеделието и храните г-н Симонов представи доклада -  Състояние на биологичното производство в България.

От  Фондация Биоселена - Карлово представиха  Проект Organic Knowledge Network Arable (OK-Net Arable) – Хоризонт 2020.
 
Доц. д-р Ангел Трифонов, АУ-Пловдив представи  доклад
Машини за борба с плевелите при биологично отглеждане на зеленчуци.

От  АИСА - Балкан  представиха доклад Стимулиране на естествената защита при растенията с цел преодоляване на фитопатогените и производството на екологично чиста продукция.
 
От Българска Асоциация Биопродукти  представиха доклада Проблеми пред сектора и пътища за тяхното решаван
 
Доклад за апаратура приложима  в биологичното земеделие -   представиха от   Scientаct BG LTD – фирма с дейност в  областта на високите технологии  за  прецизно земеделие  и  околна среда.

След изнасяне на научните доклади, конференцията продължи с постерна сесия, в която участваха 15 доклада.

Конференцията завърши с връчване на сертификати за участие.