Предстоящи курсове към Центъра за продължаващо обучение

16.01.2017

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ ПОЗДРАВЯВА ВСИЧКИ СВОИ СТУДЕНТИ И
КУРСИСТИ С НОВАТА 2017 ГОДИНА, КАТО ЖЕЛАЕ КРЕПКО ЗДРАВЕ И ТВОРЧЕСКИ
УСПЕХИ.

ЦПО ПРЕДЛАГА СЛЕДНИТЕ КУРСОВЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Курсове:
Такса за участие - 350 лв.

Специализации:

За повече информация: тел. 032/654 367 или GSM 0884 196 500