Изпитни дати за държавен изпит /поправителна сесия/ през месец март 2017 г.

31.01.2017

Изпитни дати за държавен изпит /поправителна сесия/ през  месец
март  2017 г.

Студентите завършили семестриално ПРЕДИ уч. 2015/2016 г. заплащат такса за допускане до държавен изпит в размер на 50 лв. Краен срок за заплащане е 17.02.2017 г.

За всички абсолвенти от випуск 2015/2016 г. изпита е безплатен. За тях е поправка.

Краен срок за подаване на молба за допускане до държавен изпит е 13.02.2017 г. след тази дата молби няма да се приемат в Деканата.

Краен срок за представяне на оформен преддипломен стаж -02.03.2017 г.
 
Краен срок за предаване на  дипломна работа – 20.02.2017 г.