Ремонт и саниране на сградата на кат. Агроекология

20.02.2017

През 2016 г. бе направен цялостен ремонт и саниране на сградата на кат. Агроекология и обновяване на обзавеждането на три учебни зали.  По този повод на 16 януари бе организирано тържество в катедрата, на което ВИД проф. Виолина Ангелова изказа благодарност към ръководството за реновираната база, която ще осигури условия за по-качествено извеждане на учебния процес и създаване на творческа атмосфера за научното израстване на колегите. На тържеството присъстваха ректорът проф. Х. Янчева, която пожела успешна работа на членовете на катедрата и повече научни публикации, зам. ректорът доц. П. Борисов, помощник - ректорът В. Родопски, деканът на факултет РЗА проф. В. Харизанова,  проф. Д. Греков,  както и доскорошните служители в катедрата доц. Н. Кузманов и експерт Галина Чотоклиева.