Отчет на Деканското ръководство 2016-2017

23.03.2017

На 01.03.2017 г. беше проведено ОС на ФА. 

На него беше разгледан, обсъден и единодушно приет отчета на Деканското ръководство за мандат 2016 -2017