Изпитни дати за държавен изпит - Факултет по Агрономство

07.06.2017

  ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
ИЗПИТНИ ДАТИ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПРЕЗ 
МЕСЕЦ Септември 2017 г.

  • 26.09.2017 г.  – ЗАЩИТА НА ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ - 08:45 ч.- Заседателна зала Факултет по агрономство
  • 27.09.2017 г.  – ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - 07:45ч.- Аула
  • 27.09.2017 г.  – ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА – 08:45ч. – Заседателна зала
  • 29.09.2017 г. – ПРАКТИЧЕСКИ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ /за всички, които са с положителни оценки от писмения изпит и защитата на дипломни работи/ - 07:45ч. - пред Деканата на ФА   

  Студентите завършили семестриално ПРЕДИ уч. 2016/2017 г. заплащат такса за допускане до държавен изпит в размер на 50лв.
Краен срок за заплащане е 08.09.2017 г.
За всички абсолвенти от випуск 2016/2017 г. изпита е безплатен.

Краен срок за подаване на молба за допускане до държавен изпит е
07 юли 2017 г.
след тази дата молби няма да се приемат в Деканата.

Краен срок за представяне на оформен преддипломен стаж -25.09.2017 г.

Краен срок за предаване на  дипломна работа –
08.09.2017 г.

Всички срокове са задължителни!