График за провеждане на Държавен изпит за специалностите от Факултет по Икономика

28.08.2017

 
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ РЕДОВНА СЕСИЯ
ЗА АБСОЛВЕНТИТЕ ОТ ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА ФАКУЛТЕТА ПО ИКОНОМИКА

Важи само за студенти от редовна форма на обучение
АГРАРНА ИКОНОМИКА –9.00 ч. – зала 322 Факултет по Агрономство
АГРАРЕН ТУРИЗЪМ– 9.00 ч – зала 2 катедра ТуризъмУПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ –9.00 ч. –  зала 321 Факултет по Агрономство
28.09.2017 г. /четвъртък/ от 9.00 часа – В  АУЛАТА
ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ –
УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ; АГРАРНА ИКОНОМИКА И АГРАРЕН ТУРИЗЪМ

АГРАРНА ИКОНОМИКА – 27.09.2017 – 9.00 ч. – зала 321 Агрономически факултет
АГРАРЕН ТУРИЗЪМ – 27.09.2017 г. – 9.00 ч – 2 зала кат. Туризъм
УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ – 27.09.2017 г. – 9.00 ч. – зала 321  Агрономически факултет
ЧУЖД ЕЗИК  - 29.09.2017 г. – 9.00 ч. –
в катедра Чужди езици за спец. Аграрен туризъм

До 08.09.2017 г. студентите  да представят в деканата: