Нови курсове към Центъра за продължаващо обучение

04.09.2017

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ЗА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ /редовно и задочно обучение/ - БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ

    По традиция учебната 2017/18 година стартира и в Центъра за продължаващо обучение.

    Представяме на вниманието на всички студенти и външни потребители следните специализации и курсове:

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Семестриална такса за студенти е 165 лв.
При завършване на специализация се издава документ Свидетелство за професионална квалификация.

КУРСОВЕ /краткосрочни – от един месец  до един семестър/
Професионален потребител на продукти за растителна защита
При завършване на курс се издава документ Удостоверение.

По заявка на студенти и външни потребители можем да организираме и други курсове, които са в областта на земеделието, механизацията и туризма.

За повече информация – офисът се намира в сградата на факултета по Аграрна икономика. Тел. 032/654 -367