АУ откри Център за специализация, квалификация и преквалификация в гр. Добрич

12.10.2017

Във връзка с решение на АС на АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

от 9 октомври  2017 г. започна да функционира

ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ
в гр. Добрич,

намиращ се  в

ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО АГРАРНО СТОПАНСТВО в града.

Центърът ще извършва обучение по всички специалности към Центъра за продължаващо обучение при Аграрен Университет и ще се извеждат определени модули от магистърските курсове по „РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА“.

За контакти: 0885573050 Радосвета Русева