Директорът на Библиотеката на АУ е новият Председател на Териториалната секция на Българската библиотечна асоциация

16.10.2017


На 12.10.2017 г. Библиотеката на АУ бе домакин на Отчетно-изборното събрание на Териториалната секция на Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА). ТС на ББИА включва 40 индивидуални и 5 колективни члена от всички видове библиотеки от Пловдив и областта.
 
На срещата присъстваха 28 от тях, библиотечни специалисти от РНБ „Иван Вазов“ Пловдив, университетски, читалищни и училищни библиотеки. Гласува се ново ръководство на Управителния съвет на ТС на ББИА, като с пълно мнозинство, с мандат от 3 години, за Председател бе избрана д-р Петя Георгиева - Директор на Библиотеката на Аграрен университет. През следващите три години библиотеките от Пловдив и областта ще разчитат на нея и екипът на Университетската библиотека за участие в библиотечно-информационни политики, насърчаване на застъпничеството на национално ниво, подкрепа на инициативи, координиране и организиране на членовете за провеждането на съвместни дейности.