Среща с полската фирма StrikePlagiarism и със Scientific Knowledge Services (SKS)

10.11.2017

На 10.11. 2017 г. в Библиотеката на Аграрен университет – Пловдив се проведе бизнес среща с представители на полската фирма „StrikePlagiarism“, предлагаща програма за проверка на плагиатство.  На срещата участваха изпълнителният директор на фирмата, Али Тахмазов, специалист бизнес развитие, Олга Шарапкина, и директорът на Библиотеката – д-р Петя Георгиева.

Г-жа Шарапкина демонстрира възможностите на полската система за проверка уникалността на научни текстове, намиране на пълни и непълни дубликати на текст; сподели се опита на полските университети в тази област, като се и обсъдиха вероятни бъдещи съвместни дейности и проекти с университетите в България.

В същия ден, представители на Scientific Knowledge Services (SKS) в лицето на Марика Маркова (ПР мениджър) от Словакия и Десислава Милушева (Акаунт мениджър за България и Молдова) посетиха Библиотеката на АУ и представиха новото портфолио на базите данни Cambridge Journals и Taylor&Francis, както и разширения обем от научни списания, включени в колекцията Science&Technology Library, за която Аграрният университет има абонамент.