График за изпитните дати на студентите, редовна форма на обучение през уч.2017/2018 г.

20.12.2017