Съобщение от катедра Лозарство

21.12.2017

СЪОБЩЕНИЕ ОТ КАТЕДРА ЛОЗАРСТВО
за студентите задочно обучение,
в летен семестър на учебната 2017/2018 година
 
Упражненията със следните специалности:

започват от 08.01.2018 година и ще се провеждат в УОБ – с. Брестник.

Тръгване от гаража, в определения по учебната програма ден и час.