Предстоящи събития
  Начало English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
доц. д-р Дафинка Спасова Иванова

телефон:

+359 32 654 393

Пловдив 4000
    бул. Менделеев 12
E-mail:  dafi_ivanova@yahoo.com Кабинет: 305
    Приемно време:
Преподавани Дисциплини:


Научни интереси:
  • Анализ на климатичните промени, и влиянието им  върху селското стопанство
  • Влияние на агрометеорологичните фактори върху разпространението и развитието на неприятелите по селскостопанските култури
  • Влияние на агрометеорологичните фактори върху развитието на  овощните  култури
  • Агрометеорологични условия при лозята в България
  • Анализ на агроклиматичните промени в България
  • Моделиране на климата
  • Замърсяване на околната среда с тежки метали и радионуклеиди
  • Изучаване на градския климат при променящите се климатични условия
  • Определяне на водните ресурси за нуждите на селското стопанство
  • Анализ на неблагоприятните климатични явления в условията на променящият се климат на земята
Публикации:
24.06.2012 - СПИСЪК на научните трудове на доц. д-р Дафинка Иванова за периода 2009-2014г.

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас