Предстоящи събития
  Начало English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
доц. д-р Калинка Кузманова Кузмова

телефон:

+359 32 654 468

Пловдив 4000
    бул. Менделеев 12
E-mail: kalinka_kuzmova@abv.bg Кабинет: 304
    Приемно време:
Преподавани Дисциплини:

Научни интереси:
  • Влияние на агрометеорологичните условия върху растежа, развитието и продуктивността на земеделските култури;
  • Изследване на климатичните промени и отражението им върху земеделското производство и агроекосистемите;
  • Нови методи и средства за повишаване продуктивността на растенията и генетичното разнообразие с помощта на основните екологични фактори;
  • Биотични и абиотични взаимоотношения в агроекосистемите;
  • Връзка между микроклимата, екологичната среда, замърсяването на околната среда и продуктивността на земеделските экултури;
  • Екологични проблеми на земеделието и опазване на агроекосистемите.
Публикации:
24.06.2012 - СПИСЪК на научните трудове на доц. д-р Калинка Кузмова за периода 2009-2014г.

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас